List of scientific and technical staff members of L&FMD:

Sr. No. Name
1. Dr. A.K. Karnal
2. Dr. Vidya Sagar Tiwari
3. Shri M.K. Singh
4. Dr. S.M. Gupta
5. Dr. Kunwar Singh Bartwal
6. Shri D.K. Kohli
7. Dr. Sunil Verma
8. Dr. Gurvinderjit Singh
9. Dr. Indranil Bhaumik
10. Dr. Rajeev Bhatt
11. Dr. Satapathy S.
12. Smt. Rashmi Singh
13. Dr. Sushil Kumar Sharma
14. Smt. Rachna Selvamani
15. Shri Sanjib Karmakar
16. Shri Ashish Kumar Singh
17. Shri Chiranjit Debnath
18. Kum. Sushmita Bhartiya
19. Shri Mohammad Soharab
20. Shri Sajith B.K.
21. Shri Pratik Prataprao Deshmukh
22. Dr. Sujan Kar
23. Shri Sushil Kumar Pathak
24. Shri Yashpal Singh
25. Shri Amit Saxena
26. Shri S.M. Sharma
27. Shri Prem Kumar
28. Shri Gopal P. Mohod
29. Shri Siddhram Markam
30. Shri S.R. Bagade
Best viewed in 1024x768 resolution